Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung nghe bằng cách
xem phim không phụ đề

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp

[SC1] Bài 4.2: 이 근처에 은행이 있어요? - Gần đây có cái ngân hàng nào không?

Giới thiệu phim

Học tiếng Hàn online qua phim [SC1] Bài 4.2: 이 근처에 은행이 있어요? - Gần đây có cái ngân hàng nào không? có phụ đề Hàn - Việt