Học tiếng Hàn - luyện nghe - 듣기연습

Học tiếng Hàn mỗi ngày khoảng 45 phút sẽ giúp bạn tăng khả năng nghe, bắt từ trong câu. Phụ đề sẽ hỗ trợ bạn trong việc hiểu nội dung và những từ không nghe được.

Học tiếng Hàn - Nhắc lại - 반복

Nghe kết hợp với chức năng repeat trong phim sẽ giúp cho bạn tăng khả năng nói và phản xạ. Bắt chước âm điệu và biểu cảm của mỗi câu trong phim sẽ dễ dàng ngấm và nhớ hơn

Học tiếng Hàn - Phát triển - 개발

Khi đã luyện nghe và nhắc lại, khả năng phản xạ sẽ tốt hơn. Từ những câu học được ta có thể phát triển cho những câu có cấu trúc tương tự. Hãy học mọi lúc mọi nơi và mọi thời điểm